Finns det utrymme för mer närvaro och njutning i livet?