Vem är egentligen ”The Wild Woman”?

Kanske inte den där ociviliserade kvinnan med vilt hår och galen blick som du ser framför dig. Mer en del av oss själva, den instinktivt djupt sammankopplade aspekten i var och en av oss som överlevt i vildmarken i tusentals år. Hon med kunskap och visdom om den vibrerande naturen, den vibrerande kroppen som ett instrument för perception.

Hon representerar den del av varje kvinna som kommer från naturen och är en del av naturen. Vår inre styrka, den del av oss som förstår att vi inte behöver sträva efter att bli någon annan för att vara älskade. Att vi är precis så perfekta och fulländade som vi kan bli.

Många upplever nog känslan av att inte vara tillräcklig. Strävan efter att hela tiden söka nya vägar för att uppnå framgång i livet. Vi förändrar och anpassar ständigt vårt beteende för att passa in i samhällets konstruktion. Men om vi skalar av alla lager av spänningar, stress och cooping, om vi skalar av alla borden och måsten och allt det vår moderna livsstil utsätter oss för kan vi nå in i vårt inre. Vi kan återfå kontakten med vår kropp och all den intelligens och visdom som finns inom oss. Att leva mer i och med vår naturliga rytm, inte bara hormonellt utan i alla aspekter – det är The Wild Woman.